MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI:

Unvanı: Yakar Promosyon
Adres: Merkez/TOKAT
İnternet Sitesi: www.yakarpromosyon.com
E-posta : info@yakarpromosyon.com
Tel. No:
Ticaret Sicil No:

1.2. ALICI:

Adı Soyadı :
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER
https://www.yakarpromosyon.com / Sitesinde Yer Alan Tüm Ürünler

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.)
konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.yakarpromosyon.com alan adlı internet sitesinden
(Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek
satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3.2. İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda
tacir olduğundan ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir.
Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
uygulanmaz. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat
uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma
hakkını haiz değildir.
3.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme
şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları
konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini
ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.
3.4. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve proforma fatura
ile Kullanım Koşulları ile Gizlilik Bildirimi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden gönderilen tasarım
dosyaları her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranları ve teslim
tarihi içerisinde basıp eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.
4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta
adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun,
güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

5. SİPARİŞ(LER)E İLİŞKİN HÜKÜMLER
5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine
getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.
5.2. Alıcı, www.promosyongelsin.com alan adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden sipariş
edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı’nın üye
olmadan sipariş vermesi halinde Alıcı Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve gerekli diğer
belgeleri onaylayarak siparişin sonunda İnternet Sitesi’ne üye olmaktadır. Alıcı her zaman ve
ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir.
5.3. Alıcı sipariş etmek istediği baskılı ürünler için; basılı materyalin cinsi, ebat, renk, adet gibi
seçenekleri işaretleyerek ve tasarımını yükleyerek ürün siparişini verebilir.
5.4. Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup
olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı,
ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, kendisine özel olarak hazırlanması
durumunda ürünleri iade etme hakkını haiz olmadığını peşinen kabul eder.
5.5. Alıcı, siparişini belirledikten sonra tasarım dosyalarını, ürünü sepete attıktan sonra PDF,
PSD, AI, INDD, SVG, EPS formatlarında siteye yükleyebilir. Tasarımın baskıya ve siparişe
uygunluğu kontrol edildikten sonra, Alıcı’dan elektronik iletişim yoluyla siparişin tasarımının
baskıya uygunluğuna ilişkin onay alınacak, siparişi verirken girdiği e-posta marifeti veya
internet sitesi üzerindeki onay butonu aracılığı ile onay alındıktan sonra Alıcı’nın siparişi
baskıya alınacaktır.
5.6. Alıcı satın alma işlemini gerçekleştirdikten tamamladıktan sonra, en geç 7 (yedi) gün
içinde, tasarımın çözünürlük, yerleşim, kesim payı gibi konularda baskıya uygunluğu kontrol
edilir ve gerekli ise bu konularla ilgili düzeltmeler yapılır. Baskıya uygun son hali ve siparişin
uygunluğu kendisine e-posta ile gönderilir.
5.7. Alıcı 7 (yedi) gün içinde kendisine gönderilen baskıya en uygun hale getirilen tasarımı
onaylamalıdır. Tasarım verilen süre içinde onaylanmadığı takdirde, tasarım Alıcı tarafından ilk
oluşturulduğu hali basılır ile teslim edilir. Alıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin niteliği ve
tasarımı gereği, ürünün basılabilmesi için kendisine sunulan seçenekleri okumak ve
gerektiğinde kendisine yöneltilen seçeneklerden tercihte bulunmak durumundadır. Alıcı,
ürünü seçerken beyan ettiği ve seçtiği seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün İnternet
Sitesi’nden seçtiği şekilde, kendi talebine göre hazırlanmasından kendisi sorumludur.
5.8. Alıcı ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra, satın alma
işlemi ödemenin yapılması ile tamamlanır.
5.9. Alıcı’nın tasarımı onaylamasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler
basılı olarak adresine teslim edilir.

6. İPTAL ve İADE KOŞULLARI
6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen
veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale getirilen ürün ve hizmetler
söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi mümkün değildir.
6.2. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve tasarımı onaylamadan ve satın alınan ürünler baskıya
geçmeden siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu vazgeçme talebini e-posta
marifeti ile veya İnternet Sitesi’nde belirtilen ‘Müşteri Hizmetleri’ telefon numarası vasıtası ile
Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edilir
ya da Alıcı’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde
kullanılabileceği gibi, Alıcı’ya yine talebi üzerine bir kupon kodu tanımlanıp sonraki
siparişlerinde kullanması sağlanabilir.
6.3. Sipariş konusu ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler
için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, grafik düzenleme vs.) ücretler
kesilerek tutar Alıcı’ya 10 (on) iş günü içinde iade edilecektir.

7. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ
7.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde
Alıcı’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, “Teslimat Bilgileri
” ve “Alıcı” gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu,
siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim
alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesinde, sistemde işlemin
gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin
kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan
etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi
koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin
herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
7.3. Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olması, baskılı ürünlerde ise üretim süresine
bağlı olarak ve sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra 30 (otuz)
günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır.
7.4. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında onay geldikten ve eğer Alıcı kendi tasarımını
yüklemişse gönderilen çalışmanın baskıya uygunluğu konusunda elektronik ortamda onay
alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır.
7.5. Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin
onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

8. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU
8.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi
sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.
8.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içerisinde ihbar etmekle
yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince,
teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.
8.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı
denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden
itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal
Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.
8.4. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim
almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim
edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza
edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri
gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle
birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
8.5. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek
nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat
görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.
8.6. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile
birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde (oluşabilecek
renk farklılığı, kayma gibi baskı sürecinde oluşabilecek her türlü hatalar) ayıplı ürünü
değiştirerek veya yeniden basarak Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim
eder. Alıcı, dilerse ücret iadesi de talep edebilir. Bu taktirde ücret iadesi 10 (on) iş günü içinde
yapılacaktır.
8.7. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden basım imkanının
olmaması, basılacak materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün
ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir
faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve
taahhüt eder.
8.8. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve
Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

9. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve
Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV
dahil değildir.
9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş
olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında
yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile
Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin
herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER
10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve
de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme
yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal
etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı
uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat
talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
10.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş olduğu tasarımdaki tipografi hataları, imla
hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan çözünürlük, yanlış baskı materyali seçme, ölçü ve
renk hataları gibi oluşacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.
10.3. Satıcı, baskıya verilecek ürünlerde basılmak üzere hazırlanan içeriğin hukuka, ahlâka ve
genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, uygun
görmediği içerikleri kabul etmeme ve bu yöndeki siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
10.4. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen tasarım dosyasındaki
renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, basılmış üründe görünen renklerle birebir
aynı olmamasından, tasarım dosyasındaki renkler ile basılı ürün arasında ton farkı
bulunmasından Satıcı sorumlu tutulamaz.
10.5. Satıcı, bazı baskılı ürünlerin dış mekan kullanımına uygun olmadığını, güneşe veya
rutubete maruz bırakılmayacağını, bazı baskılı ürünlerin uygun saklama koşulları içinde
bulundurulması gerektiğini bildiğini kabul eder.
10.6. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı
veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da
dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu
kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı
kadardır.
10.7. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin
kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi,
bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi,
değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. MÜCBİR SEBEPLER
11.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen,
ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da
tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran
haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde
değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın
ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.
11.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı
olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.
11.3. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi
feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

12. DAMGA VERGİSİ
12.1. İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga
Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi
değildir.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
13.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve
belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda
düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı
sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik
belge hükmündedir.
13.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Tokat Mahkemeleri
ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti
hukuku uygulanacaktır.